wellenius-business-consult
Start Uppdrag Case Partner Kontakt Nyheter
Affärsutveckling Due Diligence Interimchef Styrelsearbete Facilitator Mentorskap

 

 

 

 

 

Affärsutveckling

 

  • Förstudier till affärsplan
  • Affärsplan
  • Marknadsbedömningar
  • Marknadsintroduktion
  • Integrationsarbete
  • Kommunikationsplan

 

Wellenius Business Consult, Tavastgatan 46, 118 24 Stockholm | Phone +46 (0)8 668 23 42 | +46 70 315 13 80