wellenius-business-consult
Start Uppdrag Case Partner Kontakt Nyheter

ÅF - Affärsutveckling och företagsrådgivning

 • Uppdraget gäller ett företag som har innovationer och patent inom byggmaterial och byggsystem. Uppgiften är att ta fram affärsplaner (det gäller två separata affärs-områden) och att stödja företaget i aktiviteter som möjliggör kommersialisering av uppfinningarna på en internationell marknad. I teamet från ÅF jobbar också tekniska projektledare och olika tekniska specialister.

Förvärv miljöteknik

 • Undersökt producerande företag inom miljöteknik för att eventuellt förvärva tillsammans med partner.

SickMaihak - Affärsutveckling inom miljöredovisning och processoptimering

 • Utvecklat nya och gamla kunder
 • Utvecklat serviceverksamhet
 • Utvecklat affärer som tas genom offentlig upphandling
 • Integrationsarbete mellan dotterbolag och moderföretag

 

Infineon Technologies Sweden AB - Marknadschef

 • Affärsutveckling, strategisk marknadsföring, marknads-kommunikation och teknisk support/applikationsstöd på en global marknad. Integrationsarbete t ex produkt-portfölj och försäljningsstrategi mellan det tidigare Ericsson Microelectronics och Infineon

Ericsson Microelectronics AB - Affärschef

 • Resultatansvar globalt för bredbandslösningar med kunder i Asien, Europa och USA.

 

Ericsson Microelectronics (Components) - Marknadschef

 • Globalt marknadsansvar med produktutveckling, affärsutveckling och regional försäljning via dotterbolag och distributörer.

 

Alfa Laval Agri - Internationell Produktchef

 • Flera olika produktområden inom kemisktekniska produkter, elektromekaniska och gummitekniska produkter.
 • Ansvarade för produktens hela livscykel t ex:
 • Produktkalkyler
 • Sponsor i utvecklingsprojekt
 • Globala kampanjer
 • Utbildning av personal i dotterbolag och hos återförsäljare
 • Budget och prognostisering av försäljning, produktutveckling och marknadsföring.

 

Alfa Laval Agris - Mentorskap

 • Initiativtagare till Alfa Laval Agris mentorprogram för kvinnliga chefskandidater med mål att få fram fler kvinnliga chefer. Christina Franzén, VD Näringslivets ledarskapsakademi och Barbro Dahlbom-Hall, känd ledarskapskonsult var de som hjälpte till att genomföra programmet.

Kontakta oss för mer information

 

 

 

 

 

Wellenius Business Consult, Tavastgatan 46, 118 24 Stockholm | Phone +46 (0)8 668 23 42 | +46 70 315 13 80