wellenius-business-consult
Start Uppdrag Case Partner Kontakt Nyheter
Affärsutveckling Due Diligence Interimchef Styrelsearbete Facilitator Mentorskap

 

 

 

 

 

Due Diligence

 

  • Analysera företagets business
  • Bedömma marknads/tillväxtpotential
  • Optimera produktportföljen
  • Positionera företaget på marknaden
  • IPR-strategi och varumärken
  • Utvärdera produktionsstrategi

 

Wellenius Business Consult, Tavastgatan 46, 118 24 Stockholm | Phone +46 (0)8 668 23 42 | +46 70 315 13 80