wfu logo
Fastighetsutveckling Samarbetspartners Nyheter Kontakt

 

Kontor Bankkontor Butikslokaler Bostäder Fjällanläggningar Hotell Storkök/restauranger Skolor Kyrkor

Wellenius Fastighetsutvecklings affärsidé

Att som byggherreombud tillvarata uppdragsgivarens tekniska
och ekonomiska intressen optimalt i varje specifikt projekt.

 

Uppdrag inom ny- och ombyggnad:

  • Projektledning
  • Byggledning
  • Besiktningar
  • Utredningar

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellenius Consult AB, Tavastgatan 46, 118 24 Stockholm | Phone +46 (0)8 668 23 42 | +46 70 579 17 00