wfu logo
Miljö & Energiledning Uppdrag Case Partner Kontakt Nyheter

 

Några referenser:

 

Företagsledning,

Miljömätning

Sickmaihak AB

VD/Försäljningschef för svenska dotterbolaget i tysk, marknadsledande koncern inom miljömät-ning/miljöredovisning och processoptimering.

 

Affärsutveckling

Framtagning av affärs-

planer för en internationell marknad. Underlag för investeringsbeslut för industriell investerare.

 

Kontakta oss för mer info

Vi skapar lönsamma affärer för tekniska företag med fokus på miljöteknik
genom att leverera kvalificerade, affärsorienterade konsulttjänster.

 

Green Business Vision

Vi har ambitionen att vara en ledande partner som stödjer utveckling av svensk miljöteknik till kommersiell framgång på en global marknad.

 

Vi ansluter oss till Exportrådets koncept

Symbio City och stödjer hållbart samhällsbyggande på alla nivåer.

 

 

Länk till Symbio City

Länk till Sweden Green Tech Building: www.sgtb.se

 

Hållbar affärsutveckling

 

Sverige ligger i frontlinjen när det gäller hållbar samhällsbyggnad.

 

Den globala marknaden har en stark tillväxt och i Sverige finns många mindre företag som vill etablera sig på den globala marknaden.

 

Här kan vi gå in och i kortare eller längre uppdrag jobba med olika typer av projekt.

Vi kan till exempel

- ta fram affärsplaner/marknadsplaner

- stödja etablering i olika länder

- och hjälpa till med samarbeten mellan mindre företag som kan vara nödvändiga för framgång på exportmarknaden.

 

 

 

 

 

 

Wellenius Consult AB, Tavastgatan 46, 118 24 Stockholm | Phone +46 (0)8 668 23 42 | +46 70 315 13 80