wellenius-business-consult
Start Uppdrag Case Partner Kontakt Nyheter

 

Svensk Miljö och Energiledning - Enkelt stöd för miljö- och energiarbete

 

Vi har utvecklat ett webbaserat, integrerat miljö- och energiledningssystem med sin grund i standarderna EN 16001 för Energi och ISO 14001 för miljö. Ledningsystemet möjliggör certifiering om så önskas.
Ledningsystemet kan också användas som ett generellt verksamhets- och ledningssystem för hela företaget. Det säkrar att företagets mål och strategier omsätts i effektiva processer.
Vi projektleder processkartäggningar och införande av ledningssystemet. Läs mer

 

            Planera  --  Genomför -- Följ upp --  Förbättra

 

Image0001

 

 

Green Build 2009 i Phoenix, Arizona - världens största mässa inom hållbart byggande.

 

Vi har deltagit i en delegationsresa till USA för hållbart byggande. Delegationen omfattade 13 företag och arrangerades av Energimyndigheten, Invest in Sweden Agency samt Exportrådet.

I rapporten sammanfattar vi delegationsresan till GreenBuild Expo 2009 i Phoenix, Arizona och ger korta kommentarer till företagens möjligheter på den amerikanska marknaden.

Läs mer

 

 

EEF EnergiEffektiviseringsFöretagen

 

Wellenius Business Consult har blivit medlem i den nya intresseorganisationen EnergiEffektiviseringsFöretagen - EEF. EEFs vison är "att få hela samhället att delta i en offensiv

för energieffektivisering".

EnergiEffektiviseringsFöretagen är en gemensam plattform för företag som har de mest energieffektiva produkterna och som kan leverera de bästa tekniska lösningarna och tjänsterna när det gäller energieffektivitet.

För mer information se www.eef.se

 

 

RealBiz - från individuella åsikter till gemensamma insikter

 

Wellenius Business Consult har inlett ett samarbete med företaget RealBiz, som tillhandahåller en ledningsprocess som identifierar och mäter de faktorer som styr och begränsar företagets möjlighet att utvecklas.
RealBiz innebär att ledningen med hjälp av verktyget RealBiz och dess facilitator gör en gemensam bedömning av företagets möjligheter. Läs mer

 

Sweden Green Tech Building

 

Under hösten 2009 har Wellenius Business Consult etablerat samarbete med Sweden Green Tech Building. Green Tech Building är en grön mötesplats I centrala Stockholm, vars ambition är att stödja Svensk grön teknik I dess tillväxt i Sverige och på export. I huset finns också ett showcase som visar upp ett antal av de företag som anslutit sig till Sweden Green Tech Building.

 

För mer information se www.sgtb.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Wellenius Business Consult, Tavastgatan 46, 118 24 Stockholm | Phone +46 (0)8 668 23 42 | +46 70 315 13 80